Bedankt voor het invullen

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en komen hier mondeling tijdens het kennismakingsgesprek op terug.

De gegevens uit dit informatieformulier worden gebruikt om te kijken of je extra begeleiding wilt. Wij zorgen er voor dat alleen de begeleidingsspecialist toegang heeft tot deze gegevens. Het informatieformulier wordt twee maanden nadat je bent uitgeschreven automatisch uit het systeem verwijderd.

Als je aanmelding niet leidt tot een inschrijving op onze school, dan wordt het formulier vernietigd op het moment dat de aanmeldperiode voorbij is (1 oktober of 1 mei).